Wycena działek, budynków, mieszkań, służebności - Szczecin i powiaty sąsiednie

Wycena działek, budynków, mieszkań, służebności - Szczecin i powiaty sąsiednie

Wykonuję wyceny:

nieruchomości gruntowych

- działek budowlanych

- działek inwestycyjnych

- działek rekreacyjnych

nieruchomości komercyjnych

- lokali handlowych,

- lokali biurowych

- lokali usługowych,

- hal magazynowych,

nieruchomości przemysłowych

- budynków przemysłowych

- budynków warsztatowych

- hal produkcyjnych

- budynków gospodarczych

nieruchomości mieszkalnych

- lokali mieszkalnych

- domów mieszkalnych

  • ograniczonych praw rzeczowych (spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu, służebności)
  • nieruchomości rolnych
  • nieruchomości leśnych
  • nieruchomości zabytkowych  (zespołów pałacowo-parkowych)
  • kopalin wydobywanych metodą odkrywkową (w przypadku udokumentowanego geologicznie złoża)
  • nakładów poniesionych na nieruchomości
  • stawów hodowlanych

Accepta Szczecin Piotr Sorokin 2011-2015. Wszelkie prawa zastrzeżone.

70 – 762 Szczecin, Biuro: Migdałowa 6,

kom. 698 358 365

Upr. MI nr 5044