O MNIE

Witam,

Nazywam się Piotr Sorokin jestem rzeczoznawcą majątkowym posiadającym  uprawnienia do wyceny nieruchomości oraz maszyn i urządzeń trwale z gruntem związanych - nr upr. 5044. Zakres mojego działania to przede wszystkim województwo zachodniopomorskie szczególnie miasto Szczecin i powiaty sąsiednie.

Stale podnoszę swoje kwalifikacje zawodowe poprzez uczestnictwo w specjalistycznych szkoleniach i seminariach, obejmujących swoją tematyką przede wszystkim zagadnienia związane z rynkiem nieruchomości.

Opracowania przeze mnie sporządzane charakteryzują się wysoką jakością, rzetelnością oraz przejrzystością, wykonywane są terminowo z należytą starannością, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i standardami zawodowymi.

Jestem członkiem Zachodniopomorskiego Stowarzyszenia Rzeczoznawców Majątkowych (ZSRM) w Szczecinie, które jest zrzeszone w Polskiej Federacji Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych (PFSRM).

Posiadam ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej.

Ukończyłem kurs specjalistyczny „Wycena dla potrzeb zabezpieczenia wierzytelności" zorganizowany przez Polską Federację Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych oraz Związek Banków Polskich, ponadto posiadam certyfikat potwierdzający złożenie egzaminu „Wycena dla potrzeb zabezpieczenia wierzytelności bankowych", który został przeprowadzony z wykorzystaniem zasad obowiązujących w Systemie Standardów Kwalifikacyjnych w Bankowości Polskiej.

Zapraszam do korzystania z moich usług.

Accepta Szczecin Piotr Sorokin 2011-2015. Wszelkie prawa zastrzeżone.

70 – 762 Szczecin, Biuro: Migdałowa 6,

kom. 698 358 365

Upr. MI nr 5044